Només el 30% de les ofertes de feina que corresponen a un perfil d’antropologia l’especifiquen com a possible via d’accés
Read Time:2 Minute, 54 Second

Només el 30% de les ofertes de feina que corresponen a un perfil d’antropologia l’especifiquen com a possible via d’accés

3 0

L’antropologia continua sent una disciplina o perfil professional poc conegut, tal i com ho demostra el fet que només en un 30% de les ofertes que corresponen a un perfil d’antropòleg/a s’especificava aquesta formació com una de les que hi donen accés. Aquesta i altres dades es van presentar aquest passat 28 de juny en l’acte de tancament del curs de l’Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia (ACPA), que es va celebrar a la seu de la CGT de Barcelona.

La recerca sistemàtica sobre ofertes laborals ha estat desenvolupada per l’estudiant de la UAB Irene Kovasovic entre el 15 de febrer el 15 de maig, en el marc de les seves pràctiques a l’ACPA. En aquests tres mesos ha detectat un total de 192 ofertes laborals a nivell de Catalunya que correspondrien amb feines que entrarien dins el perfil professional de l’antropologia. Tot i això, en 56 d’elles se citava l’antropologia com una de les titulacions que hi donarien accés. El més habitual és que les ofertes especifiquin diversos perfils però no el d’antropologia (47%) o bé que simplement indiqui un genèric “ciències socials” (17%).

L’estudi també mostra com la majoria de les ofertes provenen de l’àmbit social, amb una presència important de les ofertes de l’acadèmia en el grup que sí especifica l’antropologia com a possible perfil, mentre que altres àmbits com el patrimoni o el gènere creixen quan parlem de les ofertes que no especifiquen antropologia. Resulta interessant comprovar també com les ofertes, en global, es reparteixen de forma força equitativa entre administració pública, empresa privada i entitats sense ànim de lucre. Però si ens centrem en les que inclouen l’antropologia, l’administració pública suposa el 50%. I si, en canvi, observem les que no esmenten l’antropologia, el grup majoritari és el de les entitats sense ànim de lucre (42,6%).

Finalment, els estudis que apareixen més sovint acompanyant l’antropologia a les ofertes són la sociologia, la psicologia i el treball social, mentre que a les ofertes que no especifiquen antropologia, la titulació més esmentada és l’educació social.

D’altra banda, Ivet Capdevila, estudiant de pràctiques de la URV-UOC, ha fet un altre petit estudi sobre la situació professional dels associats de l’ACPA. Així, el 78% estan actualment ocupats, el 14,6% estan a l’atur i la resta són estudiants o jubilats. El sector públic i les empreses privades concentren la majoria de feines, amb només un 7,3% d’autoocupació. Finalment, un 80,5% consideren que els estudis d’antropologia els han donat competències i habilitats que estan utilitzant a la seva feina actual, fins i tot encara que no sigui estrictament d’antropòleg / a.

En l’acte també es va comentar l’estudi U-Ranking, desenvolupat per la Fundació BBVA, amb dades d’inserció laboral (2019) dels estudiants graduats cinc anys abans. El rànquing es construeix a partir de quatre criteris: taxa d’ocupació; percentatge de graduats amb ingressos nets iguals o superiors als 1500 euros; correspondència de la feina amb el nivell d’estudis; i correspondència de la feina amb l’àrea d’estudi. Antropologia Social i Cultural i estudis de la Gestió Cultural se situen en la posició 54 sobre un total de 101, amb bons percentatges en tots els criteris excepte el darrer. 

Estudi BBVA: https://www.u-ranking.es/insercion-SUE

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Acte de tancament de curs ACPA
Next post Primer Fòrum de Diàleg Professional de l’Antropologia

Les nostres piulades