L’assemblea de l’ACPA escull la nova junta directiva, amb 5 noves incorporacions a la junta.

L’assemblea de l’ACPA escull la nova junta directiva, amb 5 noves incorporacions a la junta.

L’Associació Catalana de Professionals de l’Antropologia (ACPA) va celebrar el passat 27 de febrer la seva assemblea general ordinària, en la que es va escollir una nova junta de l’entitat, encapçalada per Pep Guasch. A l’assemblea hi van assistir una vintena de socis i sòcies, i es va desenvolupar en un format mixt presencial (a la seu del Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya) i virtual. L’assemblea va aprovar també tant els comptes de 2023 com el pressupost de 2024.

La nova inclou membres de l’equip que ha dirigit l’entitat durant els quatre anys anteriors juntament amb noves incorporacions. Així, a més de Pep Guasch -que ja n’era el president-, està formada per Mamen Salcedo (vicepresidenta), Gaitán Estupiñá (secretari), Guillermo Soler (tresorer) i Alba Ribot, Fran Ventura, Helena Vivanco, Mar Puig i Jordi Colobrans com a vocals. L’assemblea va fer un balanç positiu de la feina feta al llarg de 2023, especialment arran del primer Fòrum de Diàleg de l’Antropologia Professional i el curs d’Ocupabilitat. D’altra banda, la nova junta va plantejar com a objectiu convertir l’ACPA en una entitat enxarxada, consolidada i útil. Així, entre d’altres qüestions, s’activarà una nova edició de webinars formatius a la primavera, mentre que a la tardor s’espera poder fer un segon curs finançat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Igualment, l’ACPA tornarà a fer-se present dins aquest curs a les tres universitats catalanes que imparteixen grau d’antropologia. També es preveu intensificar la comunicació de l’entitat

Previous post “Professionalització de l’antropologia: on som i cap a on anem”, al CoCA
Next post “On som les Antropòlogues”: Donant veu a la presència de l’Antropologia a l’Àmbit Educatiu

Les nostres piulades